Abrahams tro

”Därför är det av tro, för att det ska vara av nåd, och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för den som är av lagen, utan också för den som är av Abrahams tro, han som är allas vår far som det står skrivet: Jag har satt dig till en far för många folk – inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är till, som om det var till. Där inget hopp fanns trodde han med förhoppning om att han skulle bli far till många folk, som det var sagt: Så ska din säd bli.

Och han var inte svag i tron och han tänkte inte på sin egen redan döda kropp – han var då omkring hundra år gammal – och inte heller på Saras döda moderliv. Och han tvivlade inte på Guds löfte med otro, utan var stark i tron och gav Gud äran, och var fullt övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Och därför räknades det honom till rättfärdighet. Men att det tillräknades honom skrevs inte bara för hans skull, utan också för vår skull, som ska få det tillräknat. Vi som tror på honom som uppväckte Jesus, vår Herre, från de döda, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.” Romarbrevet 4:16-25

Det som är intressant med det här bibelordet är att det talar om tro på ett mäktigt sätt. Paulus lyfter fram Abrahams tro som ett gott exempel för oss kristna att följa. Abraham vågade nämligen luta sig mot Gud, och förstod att det inte finns något hinder i världen som kan stoppa Gud från att hålla sina löften. Han trodde med andra ord på Gud. Han trodde att Gud var allsmäkigt, god och sann. Därför räknades det honom till rättfärdighet, säger Bibeln. 

Guds ord står fast!
På samma sätt ska vi som är kristna idag lita på att Guds ord står fast. Vi kan luta oss mot Guds löften, och tro på Gud. För att tro på det kristna budskapet om Jesus, behöver vi naturligtvis lita på att Gud är mäktig att göra det som inte verkar möjligt i våra mänskliga ögon. Till exempel måste vi tro att Gud är mäktig att uppväcka människor från de döda – annars kunde ju knappast Jesus uppstått från de döda.

Och jag skulle vilja ställa en fråga till dig: Vågar du luta dig mot Gud och Hans ord? Vågar du lägga ditt liv i Guds händer och lita på att sanningen inte finns i dig själv, utan i Gud? På många håll i världen har det tyvärr vuxit fram en eländig teologi som säger: ”Du kan inte lita på Guds ord. Mycket av det som står i Bibeln är nämligen bara historier, som förvisso kan säga något till oss idag, men som saknar sanning.” Låt mig säga såhär: Den typen av tro ligger i konflikt med den tro som Abraham hade, för Abraham litade på att Gud var mäktig att göra allt. Kan Gud skapa världen på sex dagar? Ja, naturligtvis! Kan Gud gå på vatten? Självklart! Kan Gud förvandla vatten till vin? Om Han inte kunde det, vad vore Han då för en Gud? Den Gud som jag tror på är minsann allsmäktig. Och det kan vi luta oss mot!

Du kan du lita på att Guds ord är sant. Det finns inte en människa på denna jord som förmår att motbevisa Gud, även om det finns gott om människor som tror de kan göra det. Låt dig inte luras, utan stå fast i tron på Guds ord! Det var den tron som räknade Abraham till rättfärdighet, och jag är övertygad om att vår tro idag är i behov av samma tro som Abraham hade.

Låt oss ödmjuka oss inför Gud, och be Honom att styrka vår tro!