Abort

Är du inte för fri abort så är du både extremist och kvinnoförtryckare. Hur kunde debatten hamna så snett? 

Till dig som har gjort abort vill jag börja med att säga: Gud älskar dig, Han är medveten om din kamp och det finns förlåtelse att få! Det här inlägget är inte till för att trampa dig på tårna, utan det är till för att vittna om sanningen – eller snarare mot lögnen.

Jag är övertygad om att alla människor har lika värde, oberoende av deras storlek, medvetandegrad och om de är födda eller inte.

Om vi förstår denna enkla och fundamentala sanning, att alla människor har samma värde, borde vi inse att abort inte går att rättfärdiga. För om ett foster har samma värde när det är i mammas mage som när det är nyfött, förstår vi alla att en abort är lika med att döda ett annat liv, för att säga det rätt ut.

Kvinnan har rätt till sin egen kropp
Det kanske vanligaste argumentet för fri abort är att kvinnan har rätt till sin egenkropp. Det är ett väldigt märkligt argument med tanke på att det inte har något med saken att göra. Jag tror inte att det finns många abortmotståndare i Sverige som vill förneka att kvinnan har rätt till sin egen kropp. För det har hon! Men det betyder inte att hon har rätt att göra med sin kropp som hon vill. Ingen människa har rätt att göra med sin kropp så att någon annan kommer till skada. Och när du gör en abort, så är det precis vad du gör. Du tar livet en människa.

Jag tror inte att det finns många abortliberaler som tycker att kvinnan har så stor rätt till sin egen kropp att hon har rätt att göra med den så att någon annan dör. Jag hoppas inte det i alla fall.

Något som är märkligt är även att de flesta abortliberaler inte själva verkar tro på sin definition av kvinnans rätt till sin egen kropp. Det finns i alla fall mig veterligen inte många som förespråkar abort fram till nionde månaden. Men om kvinnan verkligen har rätt till sin egen kropp, i den bemärkelsen att hon har rätt att avhysa sitt eget foster, så borde det väl vara tillåtet att göra så ända fram till födseln? Varför har kvinnan bara rätt till sin egen kropp fram till vecka 22? 

Vad är det som händer vecka 22 som är så märkvärdigt att kvinnan helt plötsligt inte har rätt till sin egen kropp?

Är ett foster en människa?
Abortdebatten borde naturligtvis handla om frågan: Är ett foster en människa med samma värde som andra människor? Det är det som är den relevanta frågan. För om det är så att alla ofödda barn har samma värde som de barn som är födda så finns det förhoppningsvis inte många kvar som är beredda att förespråka fri abort. 

Hur är det då, har ofödda barn samma värde som födda barn? Självklart har de det. Inte är det väl så att en människas värde sakta växer fram i takt med att hon blir större? Inte är väl en människas värde beroende av vilken storlek eller medvetandegrad hon har? Och inte heller påverkas människans värde av var hon befinner sig; utanför eller innanför magen.

Om vi bestämmer värdet på en människa utifrån hur långt hon har kommit i utvecklingen, innebär det att en femåring inte är lika mycket värd som en tioåring. Och jag som är nitton år är inte lika mycket värd som min pappa. Detta är naturligtvis en ohållbar definition av människovärdet. Människovärdet sitter i att vi är just människor, skapade av Gud.

”Men ett foster är ju inte medvetande! Då kan det ju inte vara något fel med att döda det?” Jodå, såvida du inte vill göra den radikala bedömningen att dementa människor är mindre värda än de som är vid sina sinnens fulla bruk, så är det inte hållbart att resonera på det sättet. Hur skulle det i så fall vara med de människor som ligger i koma? Har vi rätt att döda dem eftersom de inte är vid medvetande? Nej, tvärt om ger vi de människor som ligger i koma större stöd och fler rättigheter, eftersom de är mer sköra än vi andra!

Förr i tiden ansågs det i Sverige att funktionshindrade inte var vanliga människor med samma värde som vi andra. Idag har vi förstått att detta var en lögn, och istället får de stöd av samhället för att de ska kunna klara av livet bättre. Hur kommer det sig då att vi inte vill förstå ofödda barns fullständiga värde?

Det finns dock ett scenario då jag tycker att abort går att rättfärdiga, och det är när liv ställs mot liv. Ibland kan det till exempel vara så att det ofödda barnets liv är hotat och att det dessutom hotar mammans liv.

Illegala aborter
Ett annat vanligt argument för fri abort är att om vi förbjuder abort, så kommer mängder av människor att göra abort illegalt, vilket är farligt för kvinnan. Varje år utförs ungefär 21,6 miljoner illegala/osäkra aborter. Av dessa 21,6 miljoner kvinnorna dör ca 47 000 personer. Det innebär att av alla osäkra aborter som utförs, dör kvinnan alltså i ca 2 promille av fallen. Och dessa 47 000 kvinnorna dör inte i Polen (där man inte har fri abort), och inte heller i USA, utan de allra flesta dör i Afrika i brist på bra sjukvård.

Om abort hade förbjudits i Sverige, skulle alltså inte kvinnor dö på grund av olagligt utförda aborter. Givetvis finns det alltid en risk (vilket även finns vid en lagligt utförd abort), men på grund av att vi har tillgång till såpass bra sjukvård i Sverige, är det mer eller mindre irrelevant att prata om risken att en mängd kvinnor skulle dö vid en illegalisering av abort. Låt oss istället kämpa för att rädda de oföddas liv!

Har kvinnan inget val?
Man kan fråga sig ifall kvinnan inte har rätt att bestämma om hon ska ha barn eller inte. Jodå, visst har hon det! Men valet har hon naturligtvis inte efter att hon har sex med en kille, utan före.

Våldtäkt
Då kommer vi till frågan om abort är okej när kvinnan utsatts för en våldtäkt? Detta är en mer komplex fråga än de jag tidigare diskuterat. En våldtäkt är aldrig enkel att hantera, och ännu svårare blir det ifall kvinnan i samband med våldtäkten blivit med barn.

Med all respekt för de som blivit våldtagna måste jag säga att jag inte tror att en abort är rätt lösning på problemet. Tänk på att barnet i magen har samma värde som alla andra utanför magen. Ifall någon med våld skulle påtvinga dig att ta hand om ett barn, skulle du antagligen inte att döda barnet för att bli av med problemet. Det finns bättre lösningar än så! Exempelvis är ett bra alternativ att låta någon adoptera barnet, ifall du själv inte vill ta hand om det.

Det finns de som har blivit våldtagna som säger att ”min våldtäkt har jag kommit över, men min abort gör fortfarande ont”. Det bästa sättet att bemöta en svår situation är att visa mjukhet mot det som drabbat dig. Övervinn inte hat med hat. Övervinn istället hat med kärlek.

Ett förändrat samhälle
För att detta ska fungera på ett bra sätt, behöver vi ett samhälle som är redo att ta ansvar och hjälpa de som inte kan ta hand som sina barn. I dagsläget har samhället en mycket sjukare lösning på problemet, nämligen att döda de som är oönskade. Om vi hade haft samma filosofi på 50-talet är risken mycket stor att min pappa aldrig hade blivit född, för mycket troligt är då att hans föräldrar – unga, outbildade och bostadslösa som de var – hade fått rådet att göra abort. Och då hade inte jag kunnat sitta här och försvara ofödda barns rättigheter.

De aborterade fostrena kommer aldrig ha chansen att höja sin röst mot abort. Deras röster har blivit tystade. För alltid.


Källor
https://www.youtube.com/watch?v=0XiZMIIeHEE
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/magnitude/en/