10 Guds budord: Bud 4

”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land, som HERREN, din Gud, ger dig.” Andra Moseboken 20:12

Visa tacksamhet
Om det är något vi svenskar är dåliga på så är det att visa tacksamhet och respekt för våra föräldrar, många gånger. Speciellt i barn- och ungdomsåren. Det ligger nästan lite i vår kultur att tycka att våra föräldrar är ganska jobbiga och tjatiga. Det kan nästan kännas som att det är så vi borde tycka.

Men så ska vi inte tänka, säger Bibeln. Nej, vi ska hedra våra föräldrar! Vi ska vara tacksamma för allt de har gjort för oss, och det är nog mer än vad vi anar. Tänk all energi och kraft din mamma och pappa har lagt ner på att du ska få ha det bra – i alla fall är det så i mitt och många andras fall. Det är dina föräldrar som har sett till att du ens finns (säkert tillsammans med Gud). Hur otacksamt är det då inte att gå runt och störa sig på dem eller bara tycka att de är ett par jobbiga fotbojor? Jag tror att många människor hade mått bra av att tänka till lite här. Visst är det väl så att våra föräldrar inte alltid har handlat rätt och varit goda förebilder, men vi är ändå skyldiga dem att vara tacksamma och respektfulla. Verkligen.

Förlåta
Nu vet jag att alla föräldrar inte är sådär bra som jag vill få dem att verka. Om de inte är det, så ligger det här en stor utmaning att förlåta, precis som Jesus har förlåtit dig och mig. Kanske kan det vara bland det svåraste att förlåta just sina föräldrar, men också väldigt befriande.

Så nästa gång din mamma eller pappa gör något som gör dig arg eller irriterad, så tänk i tacksamhet på allt gott de har gjort för dig. Var tacksam och visa din tacksamhet för dem, så hedrar du dem.