Bibeln om homosexualitet

Det är en brännande fråga idag. Homosexuellas rättighet att leva ut sin sexualitet  tycks vara den allra heligaste politiska frågan i västvärlden. Och om du int...