Allt är nåd

”För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” Romarbrevet 6:23 Detta är ett mycket viktigt bibelord, som jag tror att m...