Herren är min herde

”En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas.” Psaltaren 23:1 Om var man och kvinna skulle förstå den här versen och på allvar ta den till si...

Var inte oroliga

”Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, och inte för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten, och kr...