Hur ska vi be?

”Sedan berättade han också en liknelse för dem om att man alltid ska be och inte ge upp. Han sa: I en stad fanns en domare som inte fruktade Gud och inte ...

Låt oss vara ödmjuka

”Likaså ska ni yngre underordna er de äldre. Ja, ni ska alla underordna er varandra och klä er i ödmjukhet. För Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka...

Lämna den gamla människan

”Därför säger jag detta och betygar i Herren, att ni inte längre ska vandra såsom de andra hedningarna vandrar i deras sinnes fåfänglighet, förmörkade til...