Gud är god

”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Men när den som arbetar för lön och inte är herden, och som inte äger fåren, ser vargen komma, ...