Barn till den fria kvinnan

”Säg mig, ni som vill vara under lagen: lyssnar ni inte på lagen? Det står ju skrivet att Abraham hade två söner, den ene med tjänstekvinnan, den andre med den ...