10 Guds budord: Bud 5

”Du skall inte dräpa.” Andra Moseboken 20:13 Det femte budordet är mycket enkelt: du ska inte mörda en annan människa. Jag tror inte att det är myck...

10 Guds budord: Bud 4

”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land, som HERREN, din Gud, ger dig.” Andra Moseboken 20:12 Visa tacksamhet Om det är någo...