Varifrån hämtar du din energi?

I vintras gick jag förbi skylten på bilden ovan och tänkte med en gång att jag skulle skriva ett inlägg om den på bloggen. Jag tycker nämligen att den är väldig...

Guds 10 budord: Bud 2

”Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.” Andra Moseboken 20:7 Respek...

Guds 10 budord: Bud 1

”Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar ha v...