Människan i sig själv är inte god

Det är modernt att tro på sig själv. Att tro på sin egen godhet, sin egen rättfärdighet och sin egen glans. Det pratas mycket om självförverkligande – som om vi inte vore verkliga förrän vi förverkligat oss själva, vad nu det betyder. Mitt budskap idag är befrielse från denna lögn. Människan är i sig själv inte god.

Vi ska gå tillbaka till syndafallet, till Första Mosebok, kapitel 3.

Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?” Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö.” Då sade ormen till kvinnan: ”Ni ska visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” 

Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken.
1 Mosebok 3:1–7

Syndafallet – vad hände?
Vad var det som hände i syndafallet? Vi kristna säger ofta att det var då all ondska kom in i världen. Och det stämmer väl på sätt och vis, men inte helt. För djävulen fanns ju faktiskt på plats i Guds skapelse redan före syndafallet, och han är knappast god.

Hur var det då med människan före syndafallet, var hon god? Ja, nu måste vi kanske skilja på äpplen och päron, för visst sa Gud att det han skapat var mycket gott, när han blickade ned på sin skapelse. Det var välbehagligt inför hans ögon, eftersom det var hans verk. Därför var det gott. Och är fortfarande.

Däremot hade människan då, liksom nu, i sig själv ingen inneboende godhet som kunde generera rättfärdighet. Låt oss vara ärliga, om människan i sig själv hade varit god, hade hon aldrig fallit för ormens listiga frestelse att hon kunde bli lik Gud om hon åt av frukten.

Så vad försöker jag säga? Jo, att den godhet som människan bar före syndafallet, var inte hennes egen godhet, utan hon bar på Guds godhet. Det tål att upprepas: Den godhet som människan bar före syndafallet, var inte hennes egen godhet, utan hon bar på Guds godhet.

Som en spegel
Tänk er en spegel och en lampa som lyser på spegeln. Spegeln reflekterar lampans ljus, men det är inte spegeln som är ljusets källa. Inte ens före syndafallet hade människan något ljus i sig själv, utan det ljus hon bar på var endast en spegelbild av Guds godhet. Jag är övertygad om att i sig själv var människan bara kött och blod även före syndafallet.

Så låt oss återgå till frågan, vad var det som hände i syndafallet? Ormen sa att: ”Gud vet att den dag ni äter av den [frukten] kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

Han frestar dem att själva bli lampan. Att slippa nöja sig med att vara en enkel spegel som reflekterar lampans ljus, och istället bli lampan. Och människan föll i fällan. Vad som hände då var inte att ondskan kom in i världen, för den fanns där redan, utan att ondskan fick spelutrymme i människan och i skapelsen. Ondskan fick på så sätt makt i världen.

Gud utlämnade därmed människan till sig själv, till sitt eget kött, och sedan gav han henne lagen.

Varför lagen?
Varför gav Gud lagen till människan? Visste han inte redan att hon var fördärvad efter syndafallet? Jo, det visste han mycket väl, men det gjorde inte människan. Eftersom människan genom syndafallet trodde att hon kunde vinna en egen godhet, gav Gud människan lagen, vilken specificerar vad som krävs för att vara en god människa. Och lagens uppgift är att ta död på människans eget högmodiga kött och blod, som reser sig upp mot Guds ära, och alltså bevisa för henne att hon inte klarar sig på egen hand.

För jag hinner inte ens passera första budordet innan jag inser att jag är en hjälplös syndare. Och när lagen dödat mig, kan jag uppstå igen med Kristus och börja reflektera hans godhet. Detta står beskrivet i Romarbrevet 7.

Eller vet ni inte, bröder – jag talar till sådana som känner lagen – att lagen råder över människan så länge hon lever? En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, kallas alltså hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man. 

Den man som Paulus här talar om är alltså lagen, som dödar oss så att vi kan uppstå med Kristus.

Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst.
Romarbrevet 7:1–6

Paulus går så långt som att han säger:

Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större.
Romarbrevet 5:20

Om vi tror vad Paulus säger, kan lagens uppgift omöjligen ha varit att göra människan rättfärdig.

Men så säger han också i samma vers, och här kommer den stora vändpunkten:

Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.

Det är i Jesus som allt vänder tillbaka till Guds originaltanke. Vår rättfärdighet är tänkt att ligga i honom och inte i oss själva. Vi ska vara spegeln och Gud ska vara lampan.

Tänk så befriande att slippa vara lampan!

Nöj dig med att vara spegel
Det står att vi är rättfärdiga genom att vi tror. Och det är just detta som vi kan kalla för tro: att vi förstår att vi själva inte är lampan, utan att lampan är Jesus. Det är där Gud vill ha oss.

Jesus säger att vi ska förbli i honom, för utan honom kan vi ingenting göra. Det vill säga, ni själva har inget eget ljus, utan ni får nöja er med att reflektera mitt ljus.

När spegeln får för sig att den själv lyser och därför vandrar bort ifrån lampan i tron att den fortfarande lyser, får mörkret utrymmer i vår värd och vi får stora problem. När politikerna sedan ska försöka lösa dessa problem genom alla möjliga olika sorters åtgärder, växer missnöjet hos befolkningen, för den ser att ingenting av det politikerna försöker med fungerar. Och där är vi idag i västvärlden. Vi matas med budskapet att vi ska tro på oss själva, i takt med att den psykiska ohälsan, utanförskapet, segregationen och vårdköerna växer. Och så länge vi tror på oss själva, reflekterar vi inte det sanna ljuset, som är Jesus, och då förblir världen mörk.

Jag vill avsluta med detta bibelord:

Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: ”Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket.” Matteusevangeliet 18:2–4

Kanske skulle vi kunna våga oss på att för ett ögonblick byta ut ordet barn mot spegel, för att förstå vad Jesus försöker säga.

Om ni inte omvänder er och blir som en [spegel] kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som [den här spegeln], han är den störste i himmelriket.

5 anledningar att tro på Gud

I en kultur där allt färre tror att Gud finns, vill jag ge ett antal skäl till varför det är rationellt att tro på Gud. Vi som är kristna behöver bli bättre på att ge bra förklaringar till varför vi tror som vi gör. Dessa anledningar talar inte specifikt för kristendomen, utan endast för någon form av gudstro. Vi måste ju börja någonstans…

Anledning 1: Inget börjar existera utan orsak
Att inget kan börja existera utan orsak ses nog av de flesta människor som ett rimligt påstående. Vår logik och sunda förnuft säger oss att det till exempel inte plötsligt kan uppstå en elefant från ingenstans, utan orsak.

Det samma borde då gälla den materia som utgör universum. Den kan inte ha uppstått utan orsak. En del tycks vilja få det att verka som att ’big bang’ är orsaken till universums existens. Men det finns ett problem med det resonemanget. Big bang kan aldrig svara på frågan varför universum började existera, utan endast hur det gick till när materian (som man förutsätter redan existerade) omvandlades till planeter och solsystem. Personligen tror jag inte på big bang, men min poäng är att big bang inte duger som förklaring till vad som är orsaken bakom universum.

En vanlig invändning mot detta argument är att, om vi nu ska tro att allt som börjar existera har en orsak, måste rimligtvis även Gud ha en orsak. Men vi hävdar inte att Gud har börjat existera. Han har alltid existerat, vilket våra små jordiska hjärnor inte riktigt kan greppa. Någon kanske invänder att jag går utanför logikens ramar genom att säga så. Och ja, det är ju fördelen med att inte ha en fundamentalistisk naturalistisk tro, att det finns utrymme för en Gud som är större än vår jordiska logik. En annan skulle kanske hävda att universum också är evigt och alltså inte heller har börjat existera. Det är bara det att den moderna forskning som ateismen lutar sig mot, tyder på att universum faktiskt har börjat existera.

En del hard core-ateister har försökt göra gällande att ‘ingenting’ skapade allting. Detta svar tycker jag gör det tydligt att man saknar rimliga svar och tvingas dra till med här den typen av ologiska resonemang.

Anledning 2: Utan Gud finns inget rätt och fel
Någon lär ha sagt att om Gud inte finns så är allt tillåtet. Och det stämmer. Om det inte finns någon som har haft en tanke bakom skapelsen, hur kan man då hävda att det finns något som är rätt och fel?

Om Gud inte finns, vad finns då för anledning att tro att det till exempel är fel att våldta en annan människa? ”Jo, men det vill ju inte den personen vara med om”, invänder du kanske. Nej, men den som våldtar vill vara med om det. Om Gud inte finns, vad ger dig rätt att värdera personen som inte vill bli våldtagens vilja högre än den som vill våldta? ”Sunt förnuft”, säger någon. Men om Gud inte finns är ditt ”sunda förnuft” endast en restprodukt av evolutionen och syftar i grund och botten endast till din egen och din arts överlevnad. Om Gud inte finns, finns heller ingen som har skapat ditt ”sunda förnuft”. Hur kan du då lita till det, som om det vore någon med intelligens som hade skapat det?

En del hävdar att det är den kultur vi lever som definierar vad som är rätt och fel. Men det är ett obehagligt fundament att stå på. Det skulle ju innebära att nazismen var moraliskt försvarbar i 1940-talets Tyskland.

Många använder det så kallade teodicéproblemet som argument mot gudstro. Man säger då ungefär såhär: ”Hur kan det finnas en Gud när det finns så mycket lidande på vår jord?”. Man tycker att om det finns en Gud så kan han knappast vara god, med tanke på allt elände här på jorden, och om han inte är god så är det ingen idé att tro på honom, och därför blir slutsatsen att Gud inte finns.

Det argumentet skjuter dock sig självt i foten. För om det inte finns en Gud, så finns heller ingen objektiv moral. Och om det inte finns någon objektiv moral, så är det orimligt att gå till rätta med Gud och låtsas som att det fanns något rätt och fel. Är det rimligt att säga att Gud är ond om det inte finns något som är gott eller ont?

Nu är jag övertygad om att Gud är god trots att det finns lidande på jorden, men det är ett annat blogginlägg…

Anledning 3: Skapelsens skönhet
Skapelsens skönhet vittnar om Guds existens. Skapelsen är vacker. Och det är tydligt att det finns en plan bakom skapelsen. Det vore annars märkligt att allt passar så bra tillsammans, och att vi uppfattar världen som vacker.

Låt mig ta ett exempel. Vi utgår från att det inte finns en Gud, och det alltså är
evolutionen som ligger bakom människan. Vad evolverade först: hjärtat som pumpar runt ditt blod, blodkärlen som transporterar ditt blod, eller blodet?

När man ställer frågan på det sättet blir det så tydligt att det måste finnas någon som haft en tanke bakom alla olika pusseldelar som ska fungera tillsammans.

När du ser en vacker tavla, blir det tydligt för dig att det finns en konstnär som har haft en tanke bakom tavlan och målat den. Hur skulle annars något så genomtänkt kunna uppstå? Men när du ser på skapelsen, som är så enormt mycket mer komplex och genomtänkt än en tavla, hur kan du då tro att det inte finns en konstnär bakom den?

Anledning 4: Alla helanden och mirakler som sker
Det sker alldeles för många och stora mirakler för att kunna förklaras på naturlig väg. Jag kan själv vittna om flera personer som jag känner som har varit med om mirakulösa helanden i samband med förbön, som inte går förklara på naturlig väg. Och jag vet inte hur många helanden och mirakler jag har hört talas om som har skett utanför min bekantskapskrets.

Ifall det hade varit så att man hade hört talas om att något helande hade skett en eller två gånger i Afrika för 300 år sedan, kan jag förstå ifall man avfärdar det som hittepå. Men när det finns en sådan uppsjö av vittnesbörd, har jag svårt att förstå varför vissa åtminstone inte drar öronen åt sig och tar saken på stort allvar.

En del förklarar alla dessa helanden med att de orsakas av en så kallad placeboeffekt, dvs att kroppen botar sig själv endast i kraft av att den tror att den blir mirakulöst botad. Placeboeffekt existerar naturligtvis, men kan knappast förklara hur cancertumörer försvinner inom loppet av sekunder, eller lama människor återfår sin förmåga att gå.

Anledning 5: Utan Gud finns ingen mening med livet
Om Gud inte finns, finns heller inte någon som haft en värdefull plan med våra liv här på jorden. Och låt oss vara ärliga, då finns heller ingen egentlig mening med livet. Då består du i grund och botten endast av ett gäng atomer som på något märkligt sätt kan uppfatta saker och ting och känna känslor.

Inte heller finns något som, objektivs sett, kan tyckas vara vackert med att känna kärlek, för kärlek utan Gud är endast kemiska processer som sker i din kropp och som i grund och botten tjänar till din arts överlevnad.

”Men att det är jobbigt att tro att det inte finns någon mening med livet är inget bevis på att det finns en mening med livet”, säger någon. Det är sant. Men varför upplever du då att det borde finnas en mening med livet? Och varför upplever så många människor tanken på att det inte skulle finnas en mening med livet, som obehaglig?

Jag tror på ”något”. Räcker det?
Det är många som inte har något problem med att hålla med om det mesta jag skrivit hittills i denna artikel, men som ändå inte tror på en specifik gud. ”Jag tror på något”, är det många som säger. En del säger sig inte ha rätten att uttala sig om vem eller vad denne ”något” kan tänkas vara.

För mig känns det dock logiskt att tänka sig att den som har skapat människan och givit henne förstånd att resonera kring dessa ting, är intresserad av att ha en relation med henne. Alternativet är ju en gud som först skapar hela universum, jorden och människan, och sedan drar sig tillbaka för att betrakta skådespelet han just skapat. Och faktumet att människan har en inneboende drivkraft att söka efter en gud är också något som pekar på att Gud vill ha en relation med sin skapelse.

Om det nu är så att Gud vill ha kontakt med sin skapelse, så borde han på ett tydligt sätt ta kontakt med den. Och det tydligaste sättet att ta kontakt med sin skapelse är att tala till den. Och då har vi ungefär fyra stora religioner i världen kvar att välja mellan som hävdar att någon gudomlig makt har talat till mänskligheten. Kristendomen, judendomen, islam, och hinduismen (om nu den sistnämnda kan klassas som en religion).

Jag ska inte i denna artikel gå in på varför jag tycker att kristendomen utgör det absolut bästa och mest rimliga alternativet av dessa fyra. Min huvudpoäng här är att ge skäl till varför du inte bör nöja dig med att tro på något.

Slutligen
Om du tycker att dessa anledningar att tro på en gud äger någon slags relevans, så vill jag uppmana dig att inte bara tänka att ”det var intressant” och rusa vidare i livet. Om det är som vi kristna säger att det finns en Gud som vill ha en relation med dig och frälsa dig från evigt straff till evigt liv, så är detta den absolut viktigaste frågan i livet fundera över. Ett tips är att be en bön till Gud: ”Gud om du finns, så gör det tydligt för mig”.

Dödad av lagen

Redan som liten grabb hade jag en inneboende lagiskhet som ibland kunde träda fram på märkliga sätt. När jag var i tioårsåldern hade jag till exempel fått för mig att allt jag bad till Gud i mina morgonböner och aftonböner (som för övrigt var obligatoriska), var jag tvungen att mena till hundra procent från mitt hjärta. Mina böner till Gud blev allt mer ansträngda och svåra att ta sig igenom. Ibland ledde de mig till förtvivlan och under en period tyckte jag att det var så jobbigt, att jag slutade be aftonbön.

Vi snabbspolar 10 år fram i tiden. Jag är då 20 år, nygift och ska precis flytta hemifrån. Lagiskheten har inte gjort mycket väsen ifrån sig de senaste åren. Men nu, precis som jag nått toppen av mitt glädjeberg, får den för sig att blossa upp värre än någonsin. Plötsligt var det som om någon drog undan en matta under mina fötter och jag landade hårt på lagiskhetens kalla golv. Det blev starten på den process som jag i skrivande stund (11 månader senare) ännu inte är färdig med.

Det ska sägas att jag länge inte förstod att det var någon form av tvångsmässig lagiskhet som var mitt stora problem. (Jag förstår idag att den antagligen är kopplad till någon form av tvångstankar.) Men jag märkte att tankar började dyka upp i mitt huvud som för de flesta normalt tänkande människor måste anses märkliga. ”Hur kommer det sig att mina känslor inte alltid är hundra procent grundade i sanning?” Eller: ”Varför blir vår tro påverkad av andra saker än verifierbara fakta?” Blotta tanken på att vi var så känslostyrda och operfekta gjorde mig förskräckligt rädd.

För att göra en lång historia kort så mynnade alla tankar och känslor ut i att jag började förstå att det vilade ett starkt tvingande krav över mitt sinne att vara totalt förankrad i sanning, att tänka perfekt och i slutändan att agera perfekt. Om jag upptäckte något fel hos mig själv – exempelvis att jag tänkte på fel sätt, kände på fel sätt, var driven av fel motiv eller blev påverkad att tycka något av fel anledning – så kände jag en stark plikt att sätta stopp för det och förändra mig själv i egen kraft. Annars infann sig en stark känsla som kan liknas vid känslan att vara förlorad mitt ute på ett öppet hav i en eka utan åror. Lagens krav rådde över mig med full kraft. Vi kan kalla det för lagisk perfektionism.

Så småningom insåg jag att denna lagiska perfektionism i sig inte alls var perfekt, och skratta gärna, men detta gjorde att jag upplevde ytterligare ett lagiskt krav att ta mig bort ifrån min lagiska perfektionism.

Till slut blev jag tvungen att kapitulera. Efter att ha läst några texter av C. O. Rosenius förstod jag vad Gud ville visa mig. Nämligen: Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom den helige Andes.

Jag blev dödad av lagen, som aposteln Paulus skulle sagt.

”En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död.” Romarbrevet 7:9–10

Jag började förstå hur hopplöst genomdränkta av syndens natur vi alla är! Och att Guds lag inte endast kräver av oss att vi agerar perfekt, utan även att vi agerar perfekt av rätt motiv. Du kan läsa om detta i Jesu bergspredikan. (Matt 5–7)

Att låta bli att ljuga klarar människan av i egen kraft. Att inte stjäla är en självklarhet för de flesta, även de som inte är pånyttfödda. Otrohet och mord går det också att hålla sig borta från utan att vara driven av den helige Ande. Men försök hålla dig borta från ovanstående synd – inte på grund av rädsla för andras åsikter om dig, inte på grund av rädsla för Guds dom och inte heller för att du vill kunna berömma dig själv. Försök att hålla Guds lag och göra det i kraft av att du med hjärtat uppfyller de två största buden du fått från Gud, nämligen att du ska älska Herren av hela ditt hjärta och hela ditt förstånd och din nästa som dig själv.

Det går inte. Du kan anstränga dig hur mycket du vill, men det kommer antagligen bara leda till att du blir frustrerad och på så sätt kväver den lilla kärlek som faktiskt bor inom dig.

Ingen stund på dagen är du så helig att du älskar Gud av hela din kraft. Du är ljusår ifrån! Och så länge du försöker göra det i egen kraft så gör du bara saken värre. Att göra det är att likna mig för 10 år sedan, när jag försökte tvinga mig själv att be från mitt hjärtas djup. Tvånget att be från hjärtats djup blev mitt största hinder att göra just det.

Vi är med andra ord totalt oförmögna att förbättra våra hjärtans tillstånd.

Endast Gud kan göra något åt saken. Tänk om vi ville förstå att det är detta som är det stora syftet med lagen, att ödmjuka oss såpass att vårt självrättfärdiga, egocentriska jag, dör!

Rosenius uttrycker det bra (på gammaldags svenska):                   

”Lagen eggade striden med idkeligt pådrivande, med fordringar och anmärkningar, och den djupa inbillningen om vår egen kraft, som utgör själen i den gamla människan, underhöll ett segt hopp om framgång i striden; men alltsammans bidrog att dess mer matta och döda honom. Allt detta uttrycker han så: synden ”förförde mig och dödade mig genom budordet”. Nu är den bruten, den gamla inbillningen om egen kraft och om lagens förmåga att göra människan from och helig; och då ligger människan där, förlorad, hjälplös, vanmäktig, ja, ”död”.”

Idag är jag djupt tacksam att Gud lät mig känna lagens krav så starkt över mig att jag till slut tvingades kapitulera, erkänna mig besegrad, dö och överlåta ansvaret till Gud.

Frid

Alla strävar efter den, men få finner den: friden. I ett samhälle där de flesta vill vara störst, bäst och vackrast. Och i en värld där människor dör i cancer och lidande tycks lura bakom varje hörn. Hur kan man här ha frid?

”Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.” Psaltaren 23:1-4

Gud ger dig frid
För den kristne finns ett svar. Han som skapade dig vill att du ska vila i honom, ochHan vill att du ska veta att Han går med sina barn ända in i dödsskuggans dal. Du är Hans får och Han är din herde. Det är Han som ger dig ro. Det är Han som låter dig vila på gröna ängar, långt bortom prestationernas teaterland.

Bibeln talar om en frid som övergår allt förstånd. Jag har själv upplevt den. Den här hösten har varit lite tuffare för mig, och stundtals har ångesten flåsat mig i nacken. Men flera gånger har jag mitt i detta fått smaka en frid som kommit direkt från ovan. När jag som minst anat det och jag mänskligt sett borde känna som mest ångest, har den kommit som en varm filt kring mitt hjärta. Och Gud har hjälpt mig! Han har fört mig genom dödsskuggans dal närmare och närmare de gröna ängarna.

Förtrösta på Honom! Han är vägen, sanningen och livet som leder dig bortom graven till det eviga paradiset, där sorg inte mer ska finnas.

#MeToo och porren

Få människor har de senaste veckorna gått miste om hur stort problemet med sexuella trakasserier är i vår kultur. Kampanjen #MeToo har tydliggjort detta, och det är jag glad för. Frågan är hur många som funderat över varför det ser ut som det gör.

Tyvärr lever vi i ett samhälle där de flesta mer eller mindre tappat respekten för människans sexualitet, hur hårt det än låter. Sex är inte längre något som hålls högt och heligt, utan hör numer hemma lite varstans. Sex används i såväl marknadsföring som underhållning, och det är få som stannar upp och frågar sig vad detta gör med våra själar. Det kanske största problemet är internetporren, som har gillrat en fälla för majoriteten av alla unga killar, men även för de som är äldre och kvinnor.

Har du någonsin stannat upp och funderat över vad det är du tittar på när du ser på porr? För det mesta ser du framför dig hjälplösa unga kvinnor, vars kroppar blir utnyttjade som sexobjekt för porrindustrin och din njutning. Det finns få saker som är så djävulska och kvinnoförnedrande som pornografi. Nu vill jag ställa nästa fråga. Vem är det som i grund och botten finansierar detta? De som tittar på porr. Det är inte helt enkelt att svälja det. När du går in på en porrsida är du med och stöttar en industri som uteslutande sysslar med sexuellt kvinnoförtryck.

Därför vill jag utmana dig, vem du än är som tittar på porr. Har du den senaste veckan upprörts över att så många kvinnor blir sexuellt förtryckta? Sluta då stötta detta förtryck. Du ”taffsar” säkert inte på andra kvinnor mot deras vilja, och att våldta någon skulle du förhoppningsvis inte ens drömma om. Men kan det vara så att du njuter av att se på när andra män förnedrar kvinnor sexuellt?

Sedan är det ju så att vi är vad vi äter. Vi formas av det vi själsligt väljer att ta in. Kanske finner vi här ett svar till varför sexuella trakasserier är ett så stort problem idag.

Bibeln säger att vi ska hantera vår sexualitet på ett annat sätt. Sex är så vackert och känsligt, att det i allra högsta grad ska hållas heligt och värdigt. Därför ska varje människa som vill ha sex, hitta någon av motsatt kön att gifta sig med. Äktenskapet blir ett tryggt förbund i vilket vår sexualitet kan blomstra på ett tryggt och säkert sätt. Vi kan likna äktenskapet vid en kamin. Om du vill värma dig vid en eld, lägger du förhoppningsvis inte ut ved på ditt vardagsrumsgolv och tänder, för elden kommer att sprida sig och vålla stor skada. Är du någorlunda klok använder du en kamin, där elden hålls i säkert förvar och blir till värme istället för skada.

Att sedan ens välja att titta på någon annan kvinna eller man än din egen på ett sexuellt sätt, likställs med otrohet. Tänk om vårt samhälle hade levt efter den höga standarden. Då hade sexuella övergrepp inte existerat.

Låt oss nu vara ärliga och konstatera att detta inte är enkelt. Att växa upp som man i detta samhälle och inte lockas av porren är så gott som omöjligt. Du har säkert fallit någon gång, eller kanske sitter du rent av fast i ett porrmissbruk. Då har jag glada nyheter till dig! Detta var anledningen att Jesus kom ner till vår jord för att dö för vår synd, nämligen att ingen människa klarar att leva upp till Guds standard. Det innebär att du kan omvända dig från din synd och tro på Jesus och bli helt och hållet förlåten, istället för att behöva ta syndens straff. Dessutom gav han oss Den Helige Ande, som ger varje människa som omvänder sig till Gud ett nytt hjärta och hjälper henne att hålla sig borta från synd. Det finns hopp för din själ!

Bibeln om homosexualitet

Det är en brännande fråga idag. Homosexuellas rättighet att leva ut sin sexualitet 
tycks vara den allra heligaste politiska frågan i västvärlden. Och om du inte rättar dig i ledet och tycker som alla andra,kan det få allvarliga konsekvenser. Här om sistens var det en präst som petades från Svenska kyrkan då han i en insändare uttryckt kritik mot RFSL.

I detta inlägg kommer jag att ta upp frågan vad Bibeln säger om homosexualitet.

Känsligt ämne
Homosexuella är en grupp som genom åren fått utstå mycket hat, och många människor, även kristna, har behandlat dem på ett felaktigt sätt. Så låt mig börja med att lägga ner mina vapen. Jag är inte ute efter att döma någon människa. Jag tänker heller inte säga att någon är mindre värd än en annan. Och jag vill vara tydlig med att det jag skriver här inte är menat att vara offensivt mot någon. Gud älskar dig, vem du än är.

Idag lever vi dock i ett land där den som har en klassisk äktenskapssyn, dvs. att sex endast hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna, får utstå mer hat än de flesta homosexuella. Det är i varje fall min uppfattning.

Jag vill skriva om homosexualitet för att visa vad Bibeln säger om det, och jag vill försöka mig på att förklara varför den säger som den gör. Jag vill ge dig förståelse för varför vi kristna tror som vi tror, och få dig att förstå att vi inte gör det för att vara elaka eller nedvärderande. Jag är nämligen övertygad om att det enda som kan göra dig fri är sanningen.

Bibeln om homosexualitet
Vad säger Bibeln om vår sexualitet? Kort och gott att sex endast är ämnat att vara mellan en man och en kvinna inom äktenskapet. Ingen annan stans hör sex hemma. Om du vill läsa mer om varför sex endast hör hemma inom äktenskapet kan du klicka här.

Låt oss titta på några bibelord:

”Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.” Tredje Moseboken 18:22

”Därför utlämnade Gud dem åt skamliga begär. För även deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är mot naturen. Och på samma sätt lämnade också männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra och gjorde det som är skamligt, män med män, och fick själva ta emot den lön som de förtjänade för sin förvillelse.” Romarbrevet 1:26-27

När vi börjar tala om homosexualitet är det viktigt att säga att det är stor skillnad mellan att ha läggningen att attraheras av människor av samma kön och att leva homosexuellt. Det finns många kristna som upptäckt att de tänder på människor av samma kön, men som för Guds skull valt att inte leva ut sin sexualitet. De lever i celibat helt enkelt. Det är inte synd att leva på det sättet, utan snarare ärar det Gud.

Bibeln talar om att utöva homosexualitet. Så när Bibeln talar om homosexualitet som synd, handlar det om en homosexuell livsstil, där du gör homosexuella gärningar; till exempel ligger med människor av samma kön, eller tittar på dem för att ha begär till dem.

Bibeln talar om ett naturligt sexuellt umgänge, och ett som är mot naturen. Det naturliga sexuella umgänget är alltså mellan man och kvinna i äktenskapet, och det onaturliga är sex mellan två män eller två kvinnor. Uppmärksamma uttrycket ’mot naturen’. Det säger oss nämligen något: Gud hade en plan med sin skapelse. Och när vi går emot den planen, handlar vi mot naturen.

Gud hade en plan
Detta är grunden till att förstå varför Gud inte tillåter oss att göra vad vi vill med Hans skapelse. Gud hade en plan med sin skapelse. Han hade en tanke med att träden skulle vara gröna och inte rosa, Han hade en tanke med att himlen skulle vara blå och inte grön, och Han hade en tanke med sina skapelser mannen och kvinnan. Hans plan var att de två skulle föröka sig och leva tillsammans livet ut. Det är så Gud vill ha det, det är så Han skapade oss, och det är så vi mår bäst av att leva. Gud skapade inte mannen för att ligga med en man, och inte heller kvinnan för att ligga med en kvinna. Svårare än så är det egentligen inte. Vi är en del av Guds design.

Skillnaden är stor mellan att tro att det finns en Gud som haft en plan med sin skapelse och att inte tro det. Det är fullkomligt avgörande i synen på en fråga som denna. För vi som tror att Gud skapat oss, vill rätta oss efter Hans plan. Det är inte konstigare än att den som köper ett par skor, vill rätta sig efter planen som skotillverkaren hade med skorna. Att de ska bäras på fötterna exempelvis.

Lidande
Men är det inte taskigt mot de som inte är heterosexuella som måste leva ensamma, om de vill leva i enlighet med Bibeln? Jag är den första att säga att jag förstår att detta är en tuff fråga som innebär lidande för den som är kristen och inte heterosexuell. Men jag tror också att Gud har stor omsorg om en sådan människa och att Han kan ge henne kraft att klara det. Så är det ju här i livet, vi får utstå lidande av olika slag, eftersom synden har kommit in i världen och fördärvat den. Men vårt lidande kan föra oss närmre Gud, och göra oss mer beroende av Honom, vilket är bra.

Jesus säger själv:

”Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen kommer ni att lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” Johannesevangeliet 16:33

Celibat är bra
Men låt mig påpeka att det nödvändigtvis inte är något negativt att behöva leva i celibat. Snarare är det att betrakta som en gåva från Gud, eftersom det ger ditt liv helt andra möjligheter. Den som inte är gift kan lägga sin energi på andra saker än den som är gift och slipper de utmaningar som äktenskapet ger. Faktum är att Paulus, som skrivit flera böcker i Bibeln, rekommenderar alla människor att inte gifta sig, utan leva i celibat.

”Jag menar därför att på grund av den nuvarande nöden är det gott för en människa att förbli såsom hon är. Är du bunden vid en hustru, så försök inte att bli löst. Är du utan en hustru, så sök inte att få en hustru. Men även om du gifter dig, så syndar du inte, och om en jungfru gifter sig, så syndar hon inte. Men sådana kommer att ha svårigheter i köttet, och jag vill skona er.” Första Korintierbrevet 7:26-28

Din identitet
En annan sak som är viktig att påpeka är att din identitet som människa inte ligger i din sexuella läggning. Det är en lögn som världen försöker förgifta dig med. Jag är övertygad om att det är en anledning till att den här frågan har blivit så känslig och infekterad, att människor som är homosexuella tror sig ha sin identitet i att de är just homosexuella. För om de har sin identitet i sin sexuella läggning, går det inte att kritisera deras gärningar utan att också kritisera dem de är, deras identitet.

Men låt mig ge dig sanningen! Din identitet ligger i att du är skapad av Gud och därför har ett människovärde som är totalt oberoende av dina gärningar och din sexuella läggning. Är inte det något att vila i?

Synd och frälsning
Nu ska jag bli lite allvarlig. För Bibeln är mycket allvarlig när den talar om synd. All synd förtjänar nämligen ett straff, och det straffet säger Gud är att kastas i helvetet.

”Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare ska ärva Guds rike. Och sådana var en del bland er. Men ni är rentvådda och ni är helgade och ni är rättfärdiggjorda i Herren Jesu namn och genom vår Guds Ande.” Första Korintierbrevet 6:9-11

Så till dig som är homosexuell. Det finns hopp och Gud älskar dig! Han vill att du ska komma till insikt om sanningen och bli frälst. Det blir du genom att omvända dig från din synd och tro på Jesus som din Herre och frälsare. Då får du evigt liv från Gud som en gåva. Du kan läsa mer om Jesus här.

”Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Johannesevangeliet 3:16

Här i världen får ni lida

”Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen kommer ni att lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” Johannesevangeliet 16:33

Bibeln är inte främmande för lidande. Jag skulle tro att varje människa som det står skrivet om i Bibeln fick lida på ett eller annat sätt, och många av dem inte så lite heller. Några exempel är Abraham, Jakob, Josef, Mose, Job, David, Daniel, Jesu lärjungar, Paulus, för att inte tala om Jesus, vår Frälsare.

Gud låter oss lida
Så det är tydligt att Gud inte skäms för att Han låter sitt folk få lida. Snarare verkar det vara en naturlig del av våra jordeliv. Att vi får lida har en mycket enkel förklaring, och det är att människan har släppt in synden i världen, vilken genomsyrar hela skapelsen och varje människa. Synden förstör skapelsen och gör den förvriden så att den lever i uppror mot Gud, vilket naturligtvis orsakar en hel del lidande.

Men trots det så lider vi inte förgäves. Gud använder vårt lidande för att forma oss som människor, och till att få oss förstå att vi är beroende av Honom. När vi lider blir vår egen bräcklighet som människor tydlig, vilket gör att Guds starkhet lyser så mycket klarare. Och genom din svaghet kan du ge utrymme för Gud att vara din starkhet. Så det finns en poäng med att Gud låter oss lida.

Jag tror till och med att vi inte skulle klara oss särskilt bra utan lidande. Vi blir snabbt högmodiga och börjar lätt tro på lögnen att vi är starka i oss själva.

”Och för att jag inte skulle förhäva mig över de utomordentligt höga uppenbarelserna, fick jag en törntagg i köttet, en Satans ängel som ska slå mig, för att jag inte ska förhäva mig. Angående denna bad jag till Herren tre gånger att den skulle vika ifrån mig.
 Men han sa till mig: Min nåd är dig nog, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av mina svagheter, för att Kristi kraft ska vila över mig. Därför är jag vid gott mod, i svaghet, i förakt, i nöd, i förföljelser, i svårigheter för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.” Andra Korintierbrevet 12:7-10

Allt kretsar kring Gud
Människan älskar sig själv och vill helst att allt ska kretsa kring henne. Därför blir vi lätt sura på Gud när vi får utstå lidande. Men den befriande sanningen är att allt inte kretsar kring oss, utan kring Gud. Hela skapelsen finns till för att ära Gud! Det betyder inte att Gud inte bryr sig om oss. Tvärt om lyser Guds kärlek så mycket starkare när han ger oss kärlek, trots att endast Han är värdig att ta emot kärlek. Tänk om vi kunde förstå att endast Gud är värd ära, och att den kärlek vi får, den får vi av nåd!

Jesus har tagit oss ur den här världen
Jesus säger att vi kommer att få lida så länge vi är i den här världen. Men vi ska vara vid gott mod trots detta! För Jesus har övervunnit världen och tagit oss ur den, så att den som tror på Honom inte går förlorad i evigt straff, utan får ett evigt liv tillsammans med Gud. Och när det eviga livet kommer, då kommer inte något lidande att finnas mer. Då ska Gud torka alla våra tårar och låta oss njuta av Hans stora makt och kärlek. Missa inte den stora poängen med hela Bibeln!

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag, Johannes, såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från himlen säga: Se, Guds tabernakel är bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara med dem och vara deras Gud. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte vara mer, inte heller sorg, inte heller gråt, och ingen smärta ska finnas mer, för det som förr var är borta.” Uppenbarelseboken 21:1-4

Tänk vilken Gud vi har.

Underordna er era överheter

”Varje människa ska underordna sig överheterna. För det finns ingen överhet som inte är av Gud. De överheter som finns är förordnade av Gud. Därför, den som sätter sig upp mot överheten står emot vad Gud har förordnat, och de som står emot detta ska få en dom över sig.

De styrande är ju inte till skräck för dem som gör goda gärningar, utan för dem som gör det onda. Vill du vara utan fruktan för överheten, gör då det goda, så ska du få beröm av den, för den är Guds tjänare, till ditt bästa. Men om du gör det onda ska du frukta, för den bär inte svärdet förgäves. Utan den är Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull.” Romarbrevet 13:1-5

Gud har givit oss överheter
Det är lätt hänt att man tänker att ”nu har väl Paulus ändå fått något om bakfoten?”, när man läser detta stycke. Det tog lång tid för mig att förstå detta bibelord. Men när jag förstod det, blev det klart för mig hur viktigt och vackert denna bibliska princip är, och att den går som en röd tråd genom Nya Testamentet. Gud har givit oss överheter!

Det finns många exempel på ledare som missbrukat sin makt och förtryckt sitt folk. Vad Paulus här försöker säga är inte att varje styrande människa är god. Paulus var romersk medborgare och visste mycket väl att varje människa i ledande ställning inte brukar sin makt på rätt sätt. Han visste att Jesus blev korsfäst under Pontius Pilatus, som var ståthållare i Judéen. Och han hade själv känt på hur det var att bli satt i fängelse och misshandlad av de styrande.

Ändå säger Paulus att de överheter som finns är förordnade av Gud och att de är Guds tjänare. Hur kan detta stämma om människor som inte gör Guds vilja?

Myndigheterna eller Guds lag?
Först och främst ska det sägas att Bibeln är tydlig med att man måste lyda Gud mer än människor (Apg 5:29). Det betyder alltså att, i de fall där våra myndigheter går emot Guds vilja, måste vi lyda Gud istället för myndigheterna. Gud är naturligtvis en högre överhet än våra myndigheter. Detta är mycket viktigt! Guds lag går alltid före myndigheters lagar.

Jag ska även göra det tydligt att detta inte har något med människovärdet att göra. Den som har en ledande roll är inte mer värd än den som inte har det!

Men Gud är inte oordningens Gud, utan han har ordnat det så att vi människor ska ha auktoriteter som står över oss. Gud har givit de styrande auktoritet att styra, och därför ska vi ha stor respekt för de auktoriteter som Gud har satt in. Överheterna är ju Guds tjänare. Det är det jag tror att Paulus förklarar för oss i bibelordet ovan. Och det är egentligen ganska självklart; om ett samhälle ska fungera, behövs ordning och reda, och då behövs ledare som har respekt av de som står under ledarna.

Som sagt är detta med överheter och auktoriteter något som genomsyrar hela Nya Testamentet. Och det finns fler överheter än de som styr vårt samhälle som Gud har satt in:

Frun ska underordna sig sin man
Bibeln säger att kvinnan ska underordna sig sin man i äktenskapet. Äktenskapet är en stark bild på hur Kristus och församlingen älskar varandra. Kvinnan spelar rollen som församlingen, och mannen spelar rollen som Kristus i äktenskapet. Församlingen, dvs. vi som är kristna, älskar Kristus som är vårt huvud, och underordnar oss Honom. Och Kristus älskar oss så mycket att han själv var beredd att dö för vår skull. Så ska det fungera i ett sunt äktenskap. När det fungerar på det sättet i ett äktenskap, är förutsättningarna som bäst för att mannen och kvinnan ska kunna blomstra tillsammans.

”Ni hustrur, underordna er era män, såsom under Herren, för mannen är hustruns huvud, liksom också Kristus är församlingens huvud, och han är kroppens Frälsare. /…/ Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för den…” Efesierbrevet 5:22-23, 25

Barnen ska underordna sig sina föräldrar
Bibeln säger även att barnen ska underordna sig sina föräldrar. Föräldrarna är en överhet till sina barn.

”Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt. Hedra din far och din mor, vilket är det första bud som har ett löfte med sig, för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden.” Efesierbrevet 6:1-3

Tjänarna ska underordna sig sina herrar
Det står vidare att tjänarna ska underordna sig sina herrar. Det svenska samhället idag är inte uppbyggt på samma sätt som det samhälle dit Paulus skrev Efesierbrevet, men samma princip gäller idag. Till exempel: Ifall jag jobbar någonstans, ska jag naturligtvis underordna mig min chef. Chefen är då min överhet. Vi är kallade att jobba hårt när vi är på jobbet, för att ära Gud. De jordiska herrarna har på samma sätt ett ansvar inför Gud att behandla sina tjänare med kärlek.

”Ni tjänare, lyd era jordiska herrar med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, såsom mot Kristus, inte som ögontjänare för att behaga människor, utan såsom Kristi tjänare som av hjärtat gör det Gud vill. Gör er tjänst med villighet, som för Herren och inte för människor. Ni vet att var och en som gör något gott ska få igen det av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar, gör detsamma mot dem. Lägg bort alla hotelser, och vet att också er Herre är i himlarna och han gör inte skillnad på människor.” Efesierbrevet 6:5-9

De yngre ska underordna sig de äldre
Nu till något som vår svenska kultur tyvärr förkastar idag. De yngre ska underordna sig de äldre. Vi som är yngre ska ha respekt för de som är äldre. De har levt längre, har större erfarenhet och har varit med och byggt upp det samhälle vi lever i. Självklart ska vi ha stor respekt för de äldre! Det betyder inte att vi ska göra som varje gammal människa säger att vi ska göra, men vi ska hysa stor ödmjukhet och respekt för de äldre och lyssna på vad de har att säga.

”Likaså ska ni yngre underordna er de äldre. Ja, ni ska alla underordna er varandra och klä er i ödmjukhet. För Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.” 1 Petrusbrevet 5:5

Vi ska underordna oss varandra
Sist men inte minst ska vi underordna oss varandra. Vi är kallade att vara varandras tjänare, och ödmjuka oss för varandra. Det gäller även de som har fått auktoritet av Gud. För den som är störst ska vara som den minste!

”Då sa han till dem: Hedningarnas kungar uppträder som herrar över dem, och de som har makten kallar sig välgörare. Men så ska det inte vara bland er, utan den som är störst bland er, han ska vara som den yngste, och den som leder ska vara som den som tjänar.” Lukasevangeliet 22:26

Sonen underordnar sig Fadern
Det som jag har beskrivit här är inte bara bibliskt, utan även himmelskt. För även i himmelen råder det ordning. Sonen underordnar sig Fadern! Det talar vi inte så ofta om idag, men detta är något som Bibeln faktiskt är tydlig med. Och änglarna är naturligtvis underordnade Gud. Tänk att det vi gör här på jorden, får vara en bild på hur det fungerar i himmelriket!

”Men jag vill att ni ska veta att Kristus är var mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.” 1 Korintierbrevet 11:3

”För liksom Fadern har liv i sig själv, så har han också gett Sonen att ha liv i sig själv.
 Och han har också gett honom makt att döma, eftersom han är Människosonen.” Johannesevangeliet 5:26-27

Då svarade Jesus och sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Sonen kan ingenting göra av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. För allt det han gör, det gör också Sonen.” Johannesevangeliet 5:19

Vår kultur idag
Vår kultur idag tycker inte om ordet ”underordna”. Vi förknippar ordet med förtryck och ofrihet. Vi vill vara fria, och ifall någon säger att vi ska underordna oss någon annan känner vi oss kränkta. Det är ett högmod som vilar över vår kultur idag. Men när vi med Kristi kärlek underordnar oss de som vi ska underordna oss, och de som har fått auktoritet av Gud leder med kärlek, är det något mycket vackert som skapar frid och inte förtryck.

Ske Din vilja, så som himmelen, så också på jorden!


Bild på familjen hämtad från: http://maxpixel.freegreatpicture.com/Dad-Parents-Female-Mother-Father-Girl-Mom-1782017

Allt är nåd

”För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” Romarbrevet 6:23

Detta är ett mycket viktigt bibelord, som jag tror att många (även kristna) inte förstår till fullo. Men den dag du börjar förstå denna bibelvers, kommer ditt liv förändras radikalt!

Syndens lön är döden
Vad är det då som är det stora med versen? Jo, det ger oss för det första den skarpa sanningen att vår synd förtjänar ett straff. Med andra ord har vi människor fått ett ansvar av Gud, nämligen att förvalta Guds skapelse på bästa sätt, och att älska vår Skapare. Det är vi inte särskilt bra på. Många gånger varje dag syndar vi. Vår mänskliga natur är att synda, och att alltså sätta oss upp mot vår Skapare. Och det bär med sig ett straff, eftersom Gud är både rättvis och nitälskande.

Straffet säger Bibeln är döden. Evig död i separation från Gud. Ja, Bibeln talar ofta om en brinnande eld som ska bränna de som är syndare.

Men Guds gåva är evigt liv!
Men tack och lov slutar inte bibelordet med att syndens lön är döden. Det fortsätter och meddelar oss de glada nyheterna, att Gud har givit oss gåvan evigt liv genom Jesus! Fadern sände nämligen sin Son, Jesus Kristus, till vår jord för att ta vårt straff. Jesus bar all vår synd i sin kropp, för att vi skulle slippa straffet när vi tar emot gåvan genom att tro på Jesus, Guds son. Han tog ditt straff!

Det är inte kört. Vägen är öppen till Gud för var och en!

Allt är nåd
Så vad betyder detta? Jo, inget mindre än att allt vi har fått från Gud är nåd. Du och jag förtjänar egentligen att dö, ändå lever vi. Vi förtjänar evigt straff, ändå vill Gud ge oss evigt liv. Så om även om svälter och mår dåligt, så är det nåd jämfört med vad du egentligen förtjänar.

Det är en hård men befriande sanning. Vi har ingenting att anklaga Gud för. Han har givit oss mer än vi förtjänar. Låt oss tacka honom för det! Detta är vad den kristna påsken handlar om!

Sex utanför äktenskapet?

Så vad är grejen? Varför säger kristna att man inte ska ha sex innan man gift sig? Detta är en fråga som jag vill lyfta fram år 2017, när samhällets sexualmoral kan sammanfattas i en enda regel: Så länge du inte gör något mot någons vilja så är det mesta okej. Detta vill jag inte skriva för att döma någon, utan för att öka förståelsen för varför Bibeln så skarpt varnar för att ha sex utanför äktenskapet.

”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” 1 Mosebok 2:24

”Men köttets gärningar är uppenbara. De är hor, otukt*, orenhet, lösaktighet, avguderi, trolldom, hat, gräl, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, villoläror, missunnsamhet, mord, fylleri, frosseri och annat sådant. Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som gör sådant ska inte ärva Guds rike.” Galaterbrevet 5:19-21

”Fly otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den som bedriver otukt syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som är i er och som ni har fått från Gud, och att ni inte tillhör er själva?” Första Korintierbrevet 6:18-19

Positiv syn på sex!
En gammal myt är att Bibeln har en negativ syn på sex, och att sex alltså skulle vara något fult och syndigt. Det stämmer inte. Bibeln har en mycket positiv och vacker syn på sex. Faktum är att det finns en hel bok i Bibeln som beskriver den sexuella kärleken mellan en man och en kvinna, vilket även skulle kunna vara en bild på Kristus och församlingen.

Enligt Bibeln är sex något mycket vackrare och djupare än de flesta sekulära människor idag vill föreställa sig. Och just det är en anledning till att vi inte ska behandla vår sexualitet som en gammal sliten tröja: lite släng hit och dit, osv… Nej, snarare ska vi behandla vår sexualitet som en bilentusiast som precis köpt en ny skinande Ferrari. Minsta repa på bilen och han blir förtvivlad. Därför är han enormt försiktig med den. Gud har givit oss något mycket vackert att förvalta, och han har givit oss en ram inom vilken vi ska hålla vår sexualitet.

Varför inte sex utanför äktenskapet?
Okej, så vi ska behandla vår sexualitet med respekt. Varför går det inte att göra det med någon man inte är gift med?

Två saker: Det första är att sex kommer med den finurliga finessen att ett nytt liv kan bli till i samband med användning. Oavsett om du använder preventivmedel eller inte så finns alltid en risk eller chans att kvinnan blir med barn. Dessutom, låt oss vara ärliga och konstatera att det är väldigt lätt hänt att i stundens hetta strunta i att skydda sig. Hade det inte varit så, hade inte 35 000 – 38 000 kvinnor varje år valt att abortera sina foster.

Vad jag försöker säga är att det inte är ansvarsfullt att ha sex med någon du inte kan tänka dig att ha barn med, och dessutom förvalta barnen tillsammans med den personen hela livet. Och den enda garantin för det är ett äktenskap som tas på allvar.

För det andra så händer det något djupare än det fysiska när två personer har sex. Du delar med dig av din själ. Ja, till och med så ger du din själ till en den andra personen. När två människor har sex förenas de inte bara fysiskt, utan även själsligt. De blir ett! Och det är något som många försöker förneka idag.

Sex är något som kräver djupt förtroende mellan båda parter för att det ska fungera bra. Och om vi ska vara ärliga så är detta känslomässigt viktigare för kvinnan än för mannen. Jag är övertygad om att många kvinnor mår dåligt efter att ha haft sex med någon de inte haft förtroende till. Varför det är på det sättet ger oss Bibeln också svar på, men det är ett annat ämne.

Många människor blir sårade på grund av att de har sex med fel person. På det sättet hade det inte varit ifall sex endast var en fysisk akt. Det finns något djupare i sexet, som många moderna västerlänningar inte vill kännas vid.

Kaminliknelsen
Vi kan likna äktenskapet vid en kamin, och sexet med eld. Eld är något väldigt bra och nödvändigt. Men den som är klok sprider inte ut massa ved över vardagsrumsgolvet och tuttar på, för att sedan säga till sin fru: ”Titta vad vackert det blev!” Elden sprider sig snabbt och blir till allvarlig skada. Nej, den som är klok skaffar sig en kamin. I kaminen kan han elda på ordentligt utan att någon behöver vara orolig för att han ska skada sig.

Sex är enormt vackert
Och det är just därför som sex är så vackert. Det handlar inte bara om ett känslorus, utan om att faktiskt dela allt med en person. Det handlar om att ge en person allt sitt förtroende, hela sitt liv, och med andra ord dela med sig av det absolut intimaste och vackraste man har både själsligt och kroppsligt, och i förlängningen om att ett nytt liv ska bli till som ska förvaltas väl. Allt detta kan endast fungera bra inom äktenskapet, där mannen och kvinnan ingår ett heligt förbund med varandra att inte lämna varandra varken i regn eller solsken, utan att vara trogna mot varandra till dess döden tvingar dem att skiljas åt.

Det är något enormt vackert!

Vi behöver förstå är att vår sexualitet fungerar som bäst när vi låter Han som skapat oss berätta för oss hur vi ska använda den. Gud har givit oss ett ansvar att bruka den så som han har tänkt. Därför ser Bibeln det som en allvarlig synd att ha sex utanför äktenskapet. Någon skulle säga att vi inte ska förstora upp vissa synder och göra dem större än andra, men jag vågar påstå att Bibeln faktiskt gör det. Bibeln säger att när vi är otuktiga, så syndar vi mot vår egen kropp, som är tänkt att vara ett tempel för Den Helige Ande.

Gud vill förlåta dig!
För dig som har haft sex före äktenskap: Gud älskar dig och det finns förlåtelse att få. Vi har en nådefull Gud som är sen till vrede och som så gärna vill förlåta våra synder, när vi sätter vårt hopp till Jesus.


*Ordet otukt har den generella betydelse utomäktenskapligt sex.